Štěňátka

01.05.2011 19:01

POZOR POZOR :-)

Kolem 22. května budeme společně s chovnou stanicí www.beagles.ro čekat první štěňátka od Ruffíka co se narodí tady v Rumunsku :-) týden poté se pak bude čekat i na vrh v Bráně Krušnohoří na další Ruffíkovo šťěňátka. Je na co se těšit, Ruffík několikrát obstál jako nejlepší štěně v Maďarsku, Rumunsku, získal i titul beagle klubu "klubový vítěz štěňat" v ČR! Poté posbíral několik nominací na titul Maďarský junior šampion a Rumunký Junior Šampion. Letos mu byl udělen titul Rumunský Šampion. Vykonal i zkoušku lovecké upotřebitelnosti. A to vše ve dvou letech! Obstál v konkurenci Maďarských a Rumunských bíglíků na výstavách a to i přesto, že v každé zemi mají rádi jiný typ bígla: někde menší, jinde stíhlé a vysoké, v Rumunsku nemají rádi puntíkaté bíglíky ale spíše celopláštíky...

Zpět k Ruffíkovi: Štěňátka budou určitě velmi temperamentní a pozor! Určitě po Ruffíkovi pořřřřááááád hladováááá!!! Ruffík totiž trpí neustálým pocitem hladu, neexistuje nic k jídlu co by přehlédl. I přesto má postavu, kterou mu hodně soupeřů závidí. Většinou se setkáváme s chválou jak je štíhlý a temperamentní.

Informace o plánovaných štěňátkách v ČR: www.zbranykrusnohori.cz 

>>mimochodem díky těmto stránkám jsme našli i našeho prvního bíglíka Hagrida :-) 

 

 Google translate limba Romana:

Aproximativ 22 Fie ca noi, împreună cu www.beagles.ro staţia de reproducere se aşteaptă de la primul cuib Ruff a născut aici, în România săptămâna :-) apoi va aştepta să arunce la poarta de lângă pui Ore Ruff. E ceva să aştept cu nerăbdare să stea mai multe Ruff ca cel mai bun pui din Ungaria, România, a câştigat, de asemenea, Beagle Puppy Club Club Winner în ţară! Dupa ce a castigat mai multe nominalizari pentru titlul de campion Junior Maghiară şi Română Junior Campion. În acest an el a fost distins cu titlul de campion român. El a făcut testul de "certificat classa munca". Şi toate în doi ani!

Catelusii sunt foarte energic si cu siguranta ai grija! Desigur Ruff întotdeauna foame! Ruff suferă de foame constantă, nu este nimic de a mânca ceea ce au pierdut.

În ciuda având un caracter că rivalii o mulţime de invidie. De obicei, ne întâlnim cu laude ca suplu şi vioi. Informaţii cu privire la catei planificate în CR: (www.zbranykrusnohori.cz) prin site-ul şi am găsit prima noastră beagle Hagrid :-)

pentru detaili de la romania statiune beagle: www.beagles.ro

English version (google translate):

We are waiting together with the breeding station www.beagles.ro for the first puppies around 22nd May. There are puppies from Ruff what will be born here in Romania :-) We will have to wait for the next Ruff's puppies in the beagle station Z Brány Krušnohoří maybe week after then

 

All of this news comes after Ruff's several success as the "best puppy" in Hungary, Romania. He was won the title of a "best beagle of beagle club CZ" in class puppy! After winning several nominations for the title of "Hungarian Junior Champion" and  "Romanian Junior Champion". This year he was awarded the title "The Romanian Champion". He was made "Certififat of the working atest". And all in two years only! 

Puppies will be very energetic and vivacious! Certainly will be continual hungry! Why? Ruff is constantly hunger. Doesn't exist the meal what he cannot to test...  Despite having a character that it rivals a lot envy. Usually we meet with praise as slim and vivacious. 


Information on planned puppies in CR: www.zbranykrusnohori.cz >> Way through the site and we found our first beagle Hagrid :-)

Info for planned puppies in Romania: www.beagles.ro

 

 

—————

Zpět